Wednesday, November 27, 2013

Hari ini adalah hari yang indah. Syukur masih boleh melihat.


Dan Dialah jua yang mengadakan bagi kamu pendengaran dan penglihatan serta hati (untuk kamu bersyukur tetapi) amatlah sedikit kamu bersyukur.” [surah Al-Mu’minun; 78

No comments:

Post a Comment