Monday, May 20, 2013

//sharing// hak seorang muslim

Daripada Abu Hurairah r.a., bahawa Rasulullah SAW bersabda:

"Hak seorang Muslim atas Muslim lainnya ada lima iaitu: menjawab salam, menziarahi orang sakit, menghantar jenazah, menghadiri undangan dan mendoakan orang bersin."
(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)

No comments:

Post a Comment